border1
Kamer van Koophandel
Thebeautifulmind.nl is een handelsnaam van thebeautifulmind.bv.
Thebeautifulmind.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34237263  0000.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Thebeautifulmind kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. thebeautifulmind en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. thebeautifulmind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door thebeautifulmind worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van thebeautifulmind.

Verantwoordelijkheid
De afnemers van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is niet verplicht aanwijzingen van thebeautifulmind omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

BETALING
Abonnementen op thebeautifulmind.nl  dienen - ongeacht het type
abonnement - vooruit te worden betaald.
Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

KLACHTEN
thebeautifulmind.nl spant zich in klachten omtrent de thebeautifulmind Diensten zo
goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de thebeautifulmind.nl
Diensten te komen. Thebeautifulmind.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

PRIVACY
De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan
Thebeautifulmind.nl zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van
thebeautifulmind.nl. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor
thebeautifulmind.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij thebeautifulmind.nl
hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Abonnees van de Diensten van thebeautifulmind.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn,
of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.


Thebeautifulmind.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking
tot ondersteuning worden binnen 24 uur via e-mail beantwoord, indien dit
haalbaar is. Vragen met betrekking tot de verkoop en betaling worden ook,
indien mogelijk, op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

Heemstede. 2009


Help
Webdesign by: visualwork.nl - Disclaimer - Nieuwsbrief - Sitemap
Copyright 2007-2010 mindsupport.nl Alle rechten voorbehouden.